Pan Innovsjon

Virksomheter innen servering og overnatting kan nå søke kommunal kompensasjon

Ringerike kommune er nå tildelt en fjerde runde av tilskudd fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som beløper seg til cirka 1,8 millioner kroner. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter innenfor servering og overnatting, samt reisearrangører som er særlig hardt rammet av de siste lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Les mer om ordningen for Ringerike kommune 


https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/samfunnsutvikling/kommunal-kompensasjonsordning/


Hole kommune er tildelt 888.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter. Les mer om ordningen for Hole kommune

 


https://www.hole.kommune.no/kompensasjonsordning-for-naeringslivet-i-hole-2022-runde-6.6431031-462826.html