Pan Innovsjon

Viktor Moholdt blir daglig leder i Pan Innovasjon

Pan Innovasjon (PI) får ny daglig leder 1. november i forbindelse med at Helge Stiksrud blir alderspensjonist, og vil trappe ned. Moholdt er i likhet med Stiksrud fra Hønefoss. 

Viktor Moholdt har vært ansatt som forretningsutvikler i PI siden februar i år. Han har bred erfaring fra næringslivet og stort kontaktnett. Moholdt har 20 års fartstid fra mediebransjen. Han har tidligere vært markedssjef i Aftenposten, Altibox-systemet og salgsdirektør i Schibsted. 

Stiksrud vil fortsatt arbeide i PI, men i redusert stilling fra nyttår. Helge Stiksrud har vært ansatt i PI som daglig leder siden 2018. Han vil nå bruke mer av sin tid til andre aktiviteter, som bestefar, styreverv, politikk og medmenneske. 

Om Pan Innovasjon
Pan Innovasjon hjelper dem som vil starte noe, eller er det noe helt nytt, har vi mulighet til å tilby gratis rådgivning og tjenester til reduserte priser.  Har du en innovativ idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, ønsker vi å høre fra deg! 

Etablererveiledning for dem som vil starte egen virksomhet i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner.
Pan Innovasjon tilbyr etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Vi gjennomgår hvordan du starter en bedrift. Gjennomgang av krav til dokumentasjon og av rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet, blir gitt ved behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten. Vi utfører også næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV. 

Geografisk er vi til stede i lokalene til Treklyngen på Follum og på Luna (USN, Campus Ringerike). 

For mer informasjon: 
Viktor Moholdt: Mob. 928 80 233 
Helge Stiksrud: Mob. 918 23 214