Pan Innovsjon

Viken lyser ut nye 60 millioner til koronarammede bedrifter

Korona-rammede bedrifter i Viken kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heterKompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

Løpende søknadsfrist ut året

Søknadene blir behandlet fortløpende.
Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

 
Les om ordningen og hvordan søke tilskudd

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-sommer-2021.88518.aspx

Les også: