Your address will show here +12 34 56 78

God forberedelse gir grunnlag for suksess.

Her er våre vurderingskriterier:

 

Innovasjonsgrad
Bærekraft og samfunnsnytte
Kommersielt potensial
Kundeforståelse og kundeinvolvering
Realisering av innovasjonen
Gjennomføringsevne
Vekstpotensial

Nyttige linker
 
Ringeriksregionen

Ringerike Næringsforening – www.rnf.no
Ringerike Utvikling AS administrerer Ringeriksregionens webside – www.ringerike.no
Ringerike Etablerersenter – starthjelp for gründere i Ringeriksregionen Svein Eystein Lindberg er kontaktperson.
Fylkesmannen – regionalt bygdeutviklingsprogram.

Kvinnenettverk for Ringeriksregionen – NOVAPRO

Andre


Nyttig om det å starte og drive bedrift – Altinn – www.altinn.no. Forretningsplan.
Brønnøysunregistrene – www.brreg.no
Patentstyret – www.patentstyret.no
Skatteetaten – www.skatteetaten.no – tlf: 800 80 000
NAV- Man kan få dagpenger under etablering – www.nav.no
Kredittilsynet – www.kredittilsynet.no
Norske lover og regler – www.lovdata.no – Lov om årsregnskap – Aksjeloven
www.norid.no
www.domeneshop.no
Miljøfyrtårnsertifisering – www.miljofyrtarn.no
www.grunderportalen.no
Gründertelefonen hos Innovasjon Norge. Tlf 800 50 789 (9-15.30 man-fre).
Serveringsbedrifter og skjenkesteder må søke bevilling og ta Etablererprøven.
Etablerarprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har den nødvendige kunnskapen om

økonomistyringog lovgiving som har noe å si for driften. Kommunen er ansvarleg for å halde og rette                  

etablerarprøven.

Nyttige linker til finansieringsordninger


Her kan du se hvilke norske bedrifter som har mottat støtte fra Innovasjon Norge – www.e24.no                           
Oversikt over støtteordninger finner du her – Altinn
Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no
Etablerertilskudd www.innovasjonnorge.no/etablerertilskudd
Forskningsrådet www.forskningsradet.no
Skattefunn støtter både forskning og utvikling www.forskningsradet.no/skattefunn
Oslofjordfondet – www.oslofjordfondet.no
Buskerud Fylkeskommunes side om næringsutvikling
Sparebankstiftelsen Ringerike
Etablererstipend Jevnaker kommune
Sparebank 1 Ringerike og Hadeland Næringsstiftelse
Selskapet for Industriell vekst – SIVA

Inspirasjon


Forretningsmodell – Innovasjons Norge benytter Alexander Osterwalder sin oversikt i veiledning og rådgivning  

av gründere.
Dette er det Innovasjon Norge spør etter.
3IN – Innovation Forum Norway sitt innovasjonsmagasin / nettside.
TED – Ideas worth spreading – www.ted.com
NHO – Kommunekåringer og NæringsNM
Folkehelseinstituttet Helsestatistikk
Statistisk sentralbyrå – www.ssb.no
TED – talks: Her kan du søke etter det emnet du ønsker å utforske.
Khan Academy er en frivillig organisasjon hvor du kan øke kompetansen på ulike fag via nett. Den fins også

på norsk.