Your address will show here +12 34 56 78
vi åpner for mulighetene
sammen gjør vi det utrulige trulig, og kanskje det umulige mulig
Enten du har en ny ide og vil starte bedrift eller ønsker å dra i gang et utviklings prosjekt i etablert bedrift så kan vi hjelpe deg frem. Fyll inn skjema og vi vil ta kontakt for å sette opp en gratis time.
REGISTRER IDÉ
Dine opplysninger blir behandlet med taushetsplikt. 
Fornavn og etternavn
Beskriv kort hvilke problem du løser, for hvem, og hva løsningen er. Til slutt, hva trenger du av bistand for at du skal lykkes? All informasjon blir behandlet med taushetsplikt.
* Ved å sende inn dette skjema samtykker du til registrering av dine data i den offentlige rapporteringsportalen AVI. Som forvalter av statlige støttemidler er vi pliktige å rapportere denne informasjonen. Vi lover å ta godt vare på dine data. Vår personvernerklæring finner du her.