HAR DU EN IDÉ SOM BIDRAR TIL Å LØSE NOEN AV FNS BÆREKRAFTMÅL?

Trenger du hjelp for å utvikle ideen til en vellykket startup?

Programmet gjennomføres online ved siden av jobb eller studier.

Søknadsfrist 30.09.19
Er du allerede godt på vei kan du søke normalt opptak
  • Text Hover
AKSELERER DRØMMEN DIN!

Pan Innovasjon åpner opp et skreddersydd akseleratorprogram for gründerspirer og tidligfase-gründere.

Gjennomføring: Programmet er utformet på en slik måte at den gjennomføres online ved siden av jobb eller studier. Målet er å gjøre din idé til en vellykket startup.

Varighet: Programmet går over seks uker, med mulighet for ytterligere seks uker oppfølging og sparring ved behov.

PROGRAM

  • Tenk som en gründer
  • Lag en bærekraftig forretningsmodell
  • Lag din masterplan
  • Lær deg å finne innsikt
  • Test ideen din og lag smarte løsninger
  • Lær deg "pitching" 

DU FÅR

Oppfølging og bistand av erfarne forretningsutviklere. Vi har et stort nettverk og kan sette deg i kontakt med relevante miljøer der du bor. 

VI STØTTER DIN IDÉ

Pan Innovasjon er en inkubator som forvalter statlige støttemidler. En inkubator kan sammenlignes med en rugekasse der gode bedriftsideer får vokse seg levedyktige

VEIEN VIDERE...

Ønsker man å satse videre etter fullført program kan man søke opptak som inkubatorbedrift. Da får du bistand i form av videre finansiering, forretnings- og produktutvikling, markedsintroduksjon, og en eventuell oppstart av produksjon.
OM AKSELERATORPROGRAMMET

Programmet er tiltenkt deg som gjerne er i jobb eller studerer, og brenner for å skape noe nytt. Vi gir deg mulighet til å validere idéen din før du velger å starte opp. 

Akseleratorprogrammet gjennomføres fordelt over seks uker på nett. Vi møtes kl. 19:00, 1-2 ganger i uken. Det er mulighet for oppfølging i ytterligere seks uker med forretningsutvikler.

Det kan være skummelt å “hoppe uti det” og starte for seg selv, uten å ha en inntekt å gå til. Hensikten med programmet er å skape et beslutningsgrunlag.

Vi viser deg hva du må fokusere på, hvordan du utvikler en bærekraftig forretningsmodell, avdekker behov og finner dine første kunder. Ved å vite at etterspørselen er der vil du kunne satse med mindre risiko og større selvtillit.

FRISTER OG TIDER

SØKNADSFRIST
30.09.19

SVAR TIL SØKERE
07.10.19
PROGRAM

OKTOBER
UKE 1: Mandag 14. og torsdag 17. oktober
UKE 2: Tirsdag 22. oktober
UKE 3: Mandag 28. og onsdag 30. oktober

NOVEMBER
UKE 4: Tirsdag 5. november
UKE 5: Tirsdag 12. november
UKE 6: Mandag 18. og torsdag 21. november

Alle møter starter online kl. 19:00, og varer maks. 2 timer.