Pan Innovsjon

RINGERIKE NÆRINGSFOND ER NÅ KLART FOR SØKNADER

Ringerike Næringsfond AS skal støtte næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert, eller skal etableres, i Ringerike kommune de neste tre årene.

Fondet er etablert av Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune med tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Det er en forutsetning at utbetalte tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «Framover sammen». Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2-1».

Ringerike Næringsfond AS tar særlig sikte på å støtte kunnskapsbaserte, bærekraftige bedrifter med god verdiskaping og med stort potensial for å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser. Slike bedrifter finnes innen tre grupper:

  1. Etablering av ny virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året, for eksempel bedrifter som kommer utenfra.
  2. Utvidelse av eksisterende virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året.
  3. Skalering av mindre innovasjonsbedrifter med betydelig potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Fondet har en kapital på vel 9 millioner kroner. Søknader behandles fortløpende. Tilskuddssum kan variere fra 500.000 kroner og opp til 2 millioner kroner.

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema og potensielle søkere kan derfor kontakte daglig leder i fondet, Viktor Moholdt, som vil gi råd om hva en slik søknad bør inneholde.

Ferdig utfylte søknader sendes Viktor Moholdt

Telefon: 928 80 233

E-post: vm@paninnovasjon.no

Besøksadresse: Luna – senter for vekst og utvikling, Bredalsveien 16 b, 3511 Hønefoss (Campus USN Ringerike)

For mere info se: https://www.luna-ringerike.no/