Norwegian Plastic Recyclers

bærekraftigsirkulærøkonomi

IVA Holding AS jobber med prosjektet for materialgjenvinning av plastavfall i Norge og har jobbet med prosjektet siden januar 2016.

IVA Holding AS har nettopp fullført markedsevalueringen av konseptet (desember 2016) og er i en kommersialiseringsfase med realisering og finansiering av prosjektet,. Målet er produksjonsstart i 2018 med bruk av ren norsk og fornybar energi.

IVA Holding AS prosjekt med materialgjenvinning av plastavfall er med på å bidra til en bedre og bærekraftig bruk av en ikke fornybar ressurs (olje). Samtidig være å bidra med myndighetens mål om å redusere CO2 nivået globalt.

BESØK NETTSIDE
Gründer

Vegard Dalheim Rogn


Inkubatorbedrift

2016
2017