Your address will show here +12 34 56 78
Portefølje

Våre inkubatorbedrifter

Her finner du en kort intorduksjon til bedriftene vi har jobbet med siden vi startet opp i 2015.

Termowood

bærekraftig, bioøkonomi, industriutvikling, skog- og trebasert

SAGA WOOD

bærekraftig, industriutvikling, skog- og trebasert

Varma

bærekraftig, bioøkonomi, industriutvikling, skog- og trebasert

Norwegian Plastic Recyclers

bærekraftig, sirkulærøkonomi

Grønt Skift

bærekraftig, etisk, fornybar energi, klær, økologisk, skog- og trebasert

Gry Hammer

bærekraftig