Your address will show here +12 34 56 78

 

Har du en unik idé som er innovativ, bærekraftig
og har potensiale til å skape industriell vekst?
 
Da ønsker vi å høre fra deg!
EN INKUBATOR FOR UTVIKLING AV GRØNNE NÆRINGER.
 Vi er tilknyttet Siva miljøet og støtter gründere og bedrifter i utvikling av deres idé, gjennomføring, finansiering og kommersialisering. Vi betjener innovasjoner innen
RESIRKULERING
GJENBRUK
SKOG- OG TREBASERT NÆRING
LANDBRUK
MILJØVERN
FORNYBAR ENERGI- OG BIOØKONOMI BÆREKRAFTIG TURISME
GRØNNE TJENESTER
 

“En inkubator kan sammenlignes med en rugekasse, der gode bedriftsideer får vokse seg levedyktige.”

  • Text Hover
Film

HVA ER EN INKUBATOR? SE FILMEN

 

Måloppnåelser

Etter to år som inkubator er vi stolt av vår måloppnåelse og verdiskaping

16

Gründere og bedrifter i inkubasjon

5

Nyetablerte bedrifter

2

Nye industribedrifter

32

Nye arbeidsplasser

Portefølje

VÅRE INKUBATORBEDRIFER

 

Vi er en siva partner. Siva tilbyr en basisfinansiering til inkubatorbedrifter og inkubatorer som følger Siva programmet. Som inkubatorbedrift hos oss har du mulighet til å få støtte til opptil 75% av dine utgifter opptil et avtalt beløp. Preinkubasjon er et tilbud til gründere der vi i en kort periode kan dekke 100% av dine utgifter opptil et avtalt beløp, for å få evaluert og igangsatt ideen/innovasjonen. 

 

Termowood

bærekraftig, bioøkonomi, industriutvikling, skog- og trebasert

SAGA WOOD

bærekraftig, industriutvikling, skog- og trebasert

Norwegian Plastic Recyclers

bærekraftig, sirkulærøkonomi

Grønt Skift

bærekraftig, etisk, fornybar energi, klær, økologisk, skog- og trebasert

Gry Hammer

bærekraftig
Få en god start med

IDEEVALUERING OG ETABLERERSAMTALE

Er du gründer med en god ide eller går du med tanker om å etablerer et nytt foretak. Som første fase ta kontakt med våre veilere for en ideevaluering og en etablerersamtale. Vi tilbyr tidligfaserådgiving der du får testet ideen din, får hjelp til oppstart, hjelp til offentlig finansiering – og støtteordninger for etablerere/gründere. I denne innledende fasen kan vi tilby opptak til preinkubasjon der du får tilgang til erfarne rådgivere, tilgang til relevant nettverk og bistand til planlegging og strukturering. Etter denne fasen kan det søkes om opptak som inkubatorbedrift i Pan Innovasjon.

Bli fulgt opp gjennom

FORRETNINGSUTVIKLING OG MARKEDSFØRING

Har du behov for å utvikle ideen, innovasjonen eller bedriften videre, så kan vi dekke dette behovet der målsetting er forretnings – og produktutvikling, en mulig produksjonsoppstart og markedsintroduksjon. I denne fasen kan det søkes om opptak som inkubatorbedrift i Pan Innovasjon.  Vi bistår med kontorplass og en egnet piloterings – eller produksjonslokasjon, prosjektledelse, forretningsutvikling, produkt- og tjenestedesign, og vi bistår med det aller viktigste salg- og markedsføring og markedskommunikasjon. Vi har bred kompetanse, lang erfaring og et stort nettverk og kan guide idéen din gjennom den første krevende utviklingsfasen der du også vil møte investorer og få tilgang til tidligfasekapital.

 

Vi reduserer risiko for ikke å lykkes og vi akselererer reisen fra ide til markedsintroduksjon.

Få tilgang til

ADMINISTRATIVE TJENESTER OG NETTVERK

Vi besitter et verdifullt og effektivt nettverk som vi bruker aktivt. Vi har et godt samarbeid med NAV, virkemiddelapparatet, lokale fylkeskommuner, akademia og investornettverk. De fleste gründere lykkes best i et fellesskap og vi kan tilby kostnadseffektive kontorplasser i våre kontor – og innovasjonssentre.  Vi kan tilby piloterings – og testfasiliteter og vi kobler deg gjerne til banker, investornettverk og andre administrative tjenester. Vi bistår med prosjektledelse, bedriftsledelse, salg, markedsføring og markedskommunikasjon både nasjonalt og internasjonalt.  

Bli kjent med oss

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

 

Hos oss får du profesjonell hjelp fra kompetente rådgivere som selv har utviklet bedrifter og som har et nettverk til næringsliv, FoU- og kapitalmiljøer. Dette vil gi deg som gründer en langt bedre start enn om du må finne ut av alt selv. Vi og vårt nettverk besitter kompetanse som dekker ditt behov og vi anser det å være en koblingsboks som en viktig del av jobben vår. 

 

 

Støttemidler                               statlige støttemidler gjennom Siva systemet og virkemiddelapparatet

Forretningsutvikling                   rådgivning, analyser, forretningsplaner, strategiprosesser, prosjektledelse

Produkt- og tjenestedesign      design prosess og tankegang, web og grafiske tjenester

Salg og Markedsføring              kundekontakt, markedsevaluering, produkttest, salg

Bemanning                                formidler kompetent personale

Administrasjon                          regnskap, kontor, jus, revisor

Tidligfasekapital                        såkornfond, business-angels, investorer

Nettverk                                     regionalt, nasjonalt, internasjonalt

Klyngedeltagelse                       industri – og næringsklynger, kontorfellesskap, gründerfellesskap

Etablerertjeneste                       etablererveiledning

Kompetanse                              innovasjonsløft, kursvirksomhet, seminar

Pilotering                                   startUp fasiliteter, prototype utvikling, verksted

 

Har du en unik idé som er innovativ, bærekraftig
og har potensiale til å skape industriell vekst?
 
Da ønsker vi å høre fra deg!
VÅRE VURDERINGSKRITERIER OG NYTTIGE LINKER FINNER DU UNDER TIPS