Pan Innovsjon

Gründerprisen 2021 – vi søker innspill til gode kandidater

Gründerprisen i Ringerike deles ut 14. oktober – vi søker innspill til gode kandidater

Sparebankstiftelsen Ringerike står bak gründerprisen for Ringeriksregionen. Målet er å stimulere kreative gründere og bidra til nyskaping og utvikling i Ringerike. Prisen er på 100 000,- kr og skal stimulere til videre satsing på idéen som er grunnlag for tildelingen.

Årets Gründerpris skal deles ut på Ringerikskonferansen 14. oktober. Vi ber om innspill og forslag til bedrifter/personer som kan være aktuelle.

Juryen består av representanter for Sparebankstiftelsen Ringerike, Ringerike Næringsforening, Sparebank1 Ringerike Hadeland og PAN Innovasjon.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes på epost til post@rnf.no innen 1. oktober 2021.

Bildetekster: Gründerprisen ble innstiftet i 2019, og de to første vinnerne har vært Fuel of Norway og Ask gård.