ETABLERERVEILEDNING

Vi tilbyr etablererveiledningstjeneste for de tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike.
  • Text Hover
GRATIS

Rådgivning

Veiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Gjennomgang av dokumentasjon og rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet vil bli gitt etter behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten.

DROPP-INN

Torsdager og fredager

Torsdag og fredag hver uke kan u komme innom på en gratis dropp-inn time. Du finner oss på Luna, «Innovasjonssenter Ringerike» (USN Campus Ringerike), Bredalsveien 16B.

NAV

Næringsfaglig vurdering

Vi foretar næringsfaglige vurderinger på etterspørsel fra NAV i regionen. Henvend deg til Helge på hs@paninnovasjon.no

  • Text Hover