Your address will show here +12 34 56 78
Pan Innovsjon

Korona-rammede bedrifter i Viken kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heterKompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

Løpende søknadsfrist ut året

Søknadene blir behandlet fortløpende.
Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

 
Les om ordningen og hvordan søke tilskudd

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-sommer-2021.88518.aspx

Les også:

 
0

Pan Innovsjon

Gründerprisen i Ringerike deles ut 14. oktober – vi søker innspill til gode kandidater

Sparebankstiftelsen Ringerike står bak gründerprisen for Ringeriksregionen. Målet er å stimulere kreative gründere og bidra til nyskaping og utvikling i Ringerike. Prisen er på 100 000,- kr og skal stimulere til videre satsing på idéen som er grunnlag for tildelingen.

Årets Gründerpris skal deles ut på Ringerikskonferansen 14. oktober. Vi ber om innspill og forslag til bedrifter/personer som kan være aktuelle.

Juryen består av representanter for Sparebankstiftelsen Ringerike, Ringerike Næringsforening, Sparebank1 Ringerike Hadeland og PAN Innovasjon.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes på epost til post@rnf.no innen 1. oktober 2021.

0

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

Søknadsfrist

Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august. 
Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. 

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.


https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2298&Cookie=0

0