Your address will show here +12 34 56 78
Pan Innovsjon
Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet?

Både privatpersoner og selskaper kan søke om støtte eller tilskudd til:
•       Egenkapital til nyetablering
•       Produktutvikling
•       Patentsøknad
•       Bidrag til næringsfremmede aktivitet
•       Utredninger/rapporter for å fremme næringsutvikling

SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse ønsker å støtte deg som skaper positiv næringsutvikling i vårt lokalsamfunn. 

Les mer (og søk) ved å følge denne lenken. 💡👉🏾 https://lnkd.in/darf8T3E
#innovasjon #gründer
0

Pan Innovsjon

Ringerike Næringsfond AS skal støtte næringsutvikling og næringsetableringer som er lokalisert, eller skal etableres, i Ringerike kommune de neste tre årene.

Fondet er etablert av Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune med tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Det er en forutsetning at utbetalte tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «Framover sammen». Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd med handlingsplan for næring i Ringerike kommune «Næringsplan 2-1».

Ringerike Næringsfond AS tar særlig sikte på å støtte kunnskapsbaserte, bærekraftige bedrifter med god verdiskaping og med stort potensial for å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser. Slike bedrifter finnes innen tre grupper:

  1. Etablering av ny virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året, for eksempel bedrifter som kommer utenfra.
  2. Utvidelse av eksisterende virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året.
  3. Skalering av mindre innovasjonsbedrifter med betydelig potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Fondet har en kapital på vel 9 millioner kroner. Søknader behandles fortløpende. Tilskuddssum kan variere fra 500.000 kroner og opp til 2 millioner kroner.

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema og potensielle søkere kan derfor kontakte daglig leder i fondet, Viktor Moholdt, som vil gi råd om hva en slik søknad bør inneholde.

Ferdig utfylte søknader sendes Viktor Moholdt

Telefon: 928 80 233

E-post: vm@paninnovasjon.no

Besøksadresse: Luna – senter for vekst og utvikling, Bredalsveien 16 b, 3511 Hønefoss (Campus USN Ringerike)

For mere info se: https://www.luna-ringerike.no/

0

Pan Innovsjon
Vi vant kontrakten for etablerertjenesten i Ringeriksregionen i 2020. Tirsdag 8. februar signerte Ringerikskommunene; Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike en samarbeidsavtale om etablerertjenesten for 2022-2025 med Viken fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge. 

Les mer her:

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/aktuelt-naringsutvikling/sikrer-felles-etablerertjeneste-for-ringerikeskommunene.130210.aspx

0

Pan Innovsjon

Ringerike kommune er nå tildelt en fjerde runde av tilskudd fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som beløper seg til cirka 1,8 millioner kroner. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter innenfor servering og overnatting, samt reisearrangører som er særlig hardt rammet av de siste lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Les mer om ordningen for Ringerike kommune 


https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/samfunnsutvikling/kommunal-kompensasjonsordning/


Hole kommune er tildelt 888.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter. Les mer om ordningen for Hole kommune

 


https://www.hole.kommune.no/kompensasjonsordning-for-naeringslivet-i-hole-2022-runde-6.6431031-462826.html

0

Pan Innovsjon
Pan Innovasjon (PI) får ny daglig leder 1. november i forbindelse med at Helge Stiksrud blir alderspensjonist, og vil trappe ned. Moholdt er i likhet med Stiksrud fra Hønefoss. 

Viktor Moholdt har vært ansatt som forretningsutvikler i PI siden februar i år. Han har bred erfaring fra næringslivet og stort kontaktnett. Moholdt har 20 års fartstid fra mediebransjen. Han har tidligere vært markedssjef i Aftenposten, Altibox-systemet og salgsdirektør i Schibsted. 

Stiksrud vil fortsatt arbeide i PI, men i redusert stilling fra nyttår. Helge Stiksrud har vært ansatt i PI som daglig leder siden 2018. Han vil nå bruke mer av sin tid til andre aktiviteter, som bestefar, styreverv, politikk og medmenneske. 

Om Pan Innovasjon
Pan Innovasjon hjelper dem som vil starte noe, eller er det noe helt nytt, har vi mulighet til å tilby gratis rådgivning og tjenester til reduserte priser.  Har du en innovativ idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, ønsker vi å høre fra deg! 

Etablererveiledning for dem som vil starte egen virksomhet i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner.
Pan Innovasjon tilbyr etablererveiledning og sparring rundt idé, marked, behov og utvikling. Vi gjennomgår hvordan du starter en bedrift. Gjennomgang av krav til dokumentasjon og av rutiner som er viktige for oppstart og drift av virksomhet, blir gitt ved behov. Innføring i støtteordninger og virkemidler vil også være en del av tjenesten. Vi utfører også næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV. 

Geografisk er vi til stede i lokalene til Treklyngen på Follum og på Luna (USN, Campus Ringerike). 

For mer informasjon: 
Viktor Moholdt: Mob. 928 80 233 
Helge Stiksrud: Mob. 918 23 214 
0

Pan Innovsjon

Korona-rammede bedrifter i Viken kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heterKompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

Løpende søknadsfrist ut året

Søknadene blir behandlet fortløpende.
Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

 
Les om ordningen og hvordan søke tilskudd

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-sommer-2021.88518.aspx

Les også:

 
0

Pan Innovsjon

Gründerprisen i Ringerike deles ut 14. oktober – vi søker innspill til gode kandidater

Sparebankstiftelsen Ringerike står bak gründerprisen for Ringeriksregionen. Målet er å stimulere kreative gründere og bidra til nyskaping og utvikling i Ringerike. Prisen er på 100 000,- kr og skal stimulere til videre satsing på idéen som er grunnlag for tildelingen.

Årets Gründerpris skal deles ut på Ringerikskonferansen 14. oktober. Vi ber om innspill og forslag til bedrifter/personer som kan være aktuelle.

Juryen består av representanter for Sparebankstiftelsen Ringerike, Ringerike Næringsforening, Sparebank1 Ringerike Hadeland og PAN Innovasjon.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes på epost til post@rnf.no innen 1. oktober 2021.

0

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.

Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

Søknadsfrist

Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august. 
Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. 

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.


https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2298&Cookie=0

0