Your address will show here +12 34 56 78
Pan Innovsjon
Vi vant kontrakten for etablerertjenesten i Ringeriksregionen i 2020. Tirsdag 8. februar signerte Ringerikskommunene; Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike en samarbeidsavtale om etablerertjenesten for 2022-2025 med Viken fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge. 

Les mer her:

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/aktuelt-naringsutvikling/sikrer-felles-etablerertjeneste-for-ringerikeskommunene.130210.aspx

0