NETTSIDEN ER UNDER OPPDATERTING. VI KOMMER SNART TILBAKE.


Har du en unik idé som er innovativ, bærekraftig

og har potensiale til å skape industriell vekst?

Da ønsker vi å høre fra deg!

Vi er tilknyttet Siva-miljøet og støtter gründere og bedrifter i utvikling av deres idé, gjennomføring, finansiering og kommersialisering. Vi betjener innovasjoner innen:


RESIRKULERING
GJENBRUK SKOG- OG TREBASERT NÆRING
LANDBRUK
MILJØVERN
FORNYBAR ENERGI- OG BIOØKONOMI BÆREKRAFTIG TURISME
GRØNNE TJENESTER


Kontakt: 

Helge Stiksrud 
hs@paninnovasjon.no
918 23 214

Veronika Bazika
vb@paninnovasjon.no
407 80 063