Vi hjelper deg som vil starte noe...

ETABLERERVEILEDNING


Vi tilbyr etablererveiledning for Ringerike, Hole og Jevnaker. Du kan besøke oss på Luna, Bredalsveien 16b, USN Campus Ringerike. Dropp-inn hver torsdag og fredag eller ta kontakt for å avtale et møte.

  • Text Hover
...kanskje er det noe helt nytt?

INKUBATOR


Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, ønsker vi å høre fra deg! Mulighetene for finansiering er nå styrket grunnet Koronapandemien.

  • Text Hover

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune


Ringerike kommune er tildelt 2,8 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kompensasjonsordning for virksomheter i Hole kommune


Nå kan næringslivet som er rammet av smitteverntiltak søke om kommunal næringsstøtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 19. april.

START MED IDEEVALUERING OG ETABLERERSAMTALE

Har du en gründer i magen? Ta kontakt med våre veiledere for en ideevaluering. Det gjør du ved å sende inn søknad. Vi tilbyr rådgiving der du får testet ideen din, får hjelp til oppstart, og hjelp til offentlig finansiering – og støtteordninger for etablerere/gründere. Dette er en innledende fase som går over 3-6 måneder der du får tilgang til erfarne rådgivere, tilgang til relevant nettverk og bistand til planlegging og strukturering. Etter denne fasen kan det søkes om opptak som inkubatorbedrift i Pan Innovasjon.

BLI FULGT OPP GJENNOM FORRETNINGSUTVIKLING OG MARKEDSUTVIKLING

Som inkubatorbedrift i Pan Innovasjon får du bistand i form av videre finansiering, forretnings– og produktutvikling, markedsintroduksjon, og en eventuell oppstart av produksjon. Vi følger deg over tid for å bidra til at du lykkes og tilpasser våre kontrakter til ditt behov. Har du allerede omsetning vurderer vi deg direkte til denne fasen.

FÅ TILGANG TIL ET INKLUDERENDE MILJØ MED ADMINISTRATIVE TJENESTER OG NETTVERK

Vi besitter et verdifullt nettverk som vi bruker aktivt. Vi har kompetanseavtaler med blant andre Treklyngen, Vardar Varme og Ringerikskraft. Vi har et godt samarbeid med NAV, lokale fylkeskommuner, akademia og investornettverk. De fleste gründere lykkes best i et fellesskap med andre gründere, og vi kan tilby kostnadseffektive kontorplasser samt tilgang til innovasjonssentre, piloterings – og testfasiliteter. Vi kobler deg gjerne til banker, administrative tjenester.

HVA ER EN INKUBATOR?
SE FILMEN

  • «Hadde det ikke vært for Pan Innovasjon hadde ikke Termowood vært der vi er i dag.»
    Henning Thorsen, gründer TeWo
  • Text Hover

VI JOBBER FOR FNs BÆREKRAFTMÅL!

Bidrar din idé til å oppfylle noen av FNs bærekraftmål, vil vi gjerne høre om det!

NOEN AV BEDRIFTENE VI HAR JOBBET OG JOBBER MED

Termowood

bærekraftig, bioøkonomi, industriutvikling, skog- og trebasert

SAGA WOOD

bærekraftig, industriutvikling, skog- og trebasert

Norwegian Plastic Recyclers

bærekraftig, sirkulærøkonomi

Grønt Skift

bærekraftig, etisk, fornybar energi, klær, økologisk, skog- og trebasert

Gry Hammer

bærekraftig
Vi forvalter statlige støttemidler, men hos oss finner du ingen krav til lange søknader og rapporter. Fyll inn vårt enkle søknadsskjema og du vil høre fra oss. Som inkubatorbedrift hos oss har du mulighet for å få dekket opptil 75 % på enkelte av dine utgifter. Vi bidrar i hovedsak med kompetanse, finansieringsrådgivning og nettverk. 

KOMPETANSE I PAN INNOVASJON

Helge har vært ansatt siden 2018 og jobber i hovedsak med strategi og kontinuerlig utvidelse av kompetanse- og finansieringstilgang.
Helge Stiksrud
Daglig leder
Linn er DPO for Pan Innovasjon og bistår våre virksomheter med implementering av GDPR.
Linn Grete Sandum
GDPR rådgiver
Veronika har vært ansatt siden 2016 og bidrar med innovasjonsrådgivning til prosjekter i tidlig fase.
Veronika Bazika
Inkubatorleder
Ole er seriegründer, tidligere finansrådgiver, og har drevet eget fundmanagementselskap. Han er rådgiver innen finans, salg og utvikling.
Ole Mælingen
Forretningsutvikler
Terje Ingvoldstad
Forretningsutvikler, kommunikasjonsrådgiver
Rolf Jarle er CEO i Treklyngen og bidrar med sin kompetanse innen skogindustri og fornybare produkter.
Rolf Jarle Aaberg
Forretningsutvikler
Viktor Moholdt
Forretningsutvikler
Kjell Ivar Vesleenga
Spesialrådgiver produksjonsmaskiner
Meld deg på nyhetsbrevet, og hold deg oppdatert!

*Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt gir du samtykke til at Pan Innovasjon kan lagre og behandle dine personopplysninger. Vår personvernerklæring finner du her.
SAMARBEIDSPARTNERE
Pan Innovasjon AS

‘En inkubator kan sammenlignes med en rugekasse, der gode bedriftsideer får vokse seg levedyktige.’

Våre eiere

Siva
Ringerike kommune
Flå Vekst
Ole R. Mælingen
Ask Consulting AS
Viktil Invest AS
Veiby Invest AS

Kontakt

Follumveien 100
3515 Hønefoss
+ 47 918 23 214
hs@paninnovasjon.no

© Pan Innovasjon AS - Les vår personvernerklæring her.