Your address will show here +12 34 56 78

Sopperiet

bærekraftiggjenbrukskog- og trebasert

Sopperiet er en nylig grunnlagt bedrift som ønsker å satse på bærekraftig produksjon av norsk gourmetsopp, som skal distribueres til forbrukere i nærmiljøet. I første omgang vil produksjonen bestå av dyrkning av østerssopp og vil deretter utvides til flere typer etterhvert. Sopperiet ser potensialet for bærekraftig dyrking av sopp i mesk,  kaffegrut og sagflis.

I løpet av sommeren 2017 blir det satt opp en liten soppgård på Follum i Hønefoss, der produksjonen av sopp ventes å starte snart. Videre vil vi snart lansere produkter i en nettbutikk. Sopperiet har som mål å etterhvert klare å dyrke nordiske sopparter som pr. dags dato ikke dyrkes kommersielt i europa. 

BESØK NETTSIDE
Gründer

Kjetil Hermansen