Your address will show here +12 34 56 78

Norwegian Firewood

bærekraftigskog- og trebasert

FRA SKOG TIL STUE

EN TRO PÅ HELNORSK PRODUKSJON

Visste du at over 90% av bjørkeveden og vedbrikettene som selges hos de store kjedene kommer utenfra Skandinavia og har ofte reist tusenvis av km? Vårt mål i Varma er å støtte norsk industri og skogbruk. Varma er den eneste som produserer store volum ved til fyring som aldri forlater Norge - fra norsk skog hjem til din peis. Ikke bare er vår ved kortreist, den er også produsert på den mest miljøvennlige måten som finnes!

VISIT WEBSITE
Günder

Svein Bjerke


Inkubatorbedrift

2016
2017