Your address will show here +12 34 56 78

Grønt Skift

bærekraftig
Vår visjon er å bidra til positive samfunnsendringer ved å gjøre det enkelt og attraktivt å velge produkter av god kvalitet som godt ivaretar natur, mennesker og dyr. Samtidig vil vi skape løsninger som bidrar til og inspirerer til et redusert og mer bevisst forbruk.

Rundt omkring i hele landet, og i alle de største byene i Norge, vil miljøvennlige og etiske hverdagsklær og tilbehør være lett tilgjengelig, til en fornuftig pris. Grønt Skift vil være en inspirasjon for andre butikker i Norge, for hvordan informasjon om produkter kan gjøres lett tilgjengelig og enkelt fremstilt. Vi vil legge til rette for de mest nysgjerrige og bevisste forbrukerne, på lik linje som på et museum i verdensklasse.

Grønt Skift vil ikke bare være en butikk i tradisjonell forstand, men også et møtepunkt for bevisste forbrukere. Vi vil legge til rette for at folk kan reparere sine eiendeler, og vi vil inspirere og hjelpe andre til å ivareta sakene sine. Vi vil være en arena for lokal skaperglede og kreativitet. Våre hyller skal være et utstillingsvindu for miljøvennlige innovasjoner og kreative lokalprodusenter, som viser hvordan tilsynelatende ubrukelig ting kan oppsirkuleres og gjenbrukes.

VISIT WEBSITE
Gründer

Anders Gire Dahl


Kommunikasjon

Emily Moren


Bedriftsalg

Ole Jørgen Grønli


Preinkubasjon

juli 2016 - august 2016


Inkubatorbedrift

2017