Your address will show here +12 34 56 78
Portefølje

Våre inkubatorbedrifter

Her finner du en kort intorduksjon til bedriftene vi har jobbet med siden vi startet opp i 2015.

Norwegian Firewood

bærekraftig, skog- og trebasert

IVA Holding AS – Plastgjenvinning

bærekraftig, sirkulærøkonomi

Grønt Skift

bærekraftig

Gry Hammer

bærekraftig